4 تیکه قلم کار

تومان750.000

محل تولید:یزد

طول بقچه۱۰۰
عرض بقچه۱۰۰

طول نیم رانر۸۰
عرض نیم رانر۵۰

طول عسلی۴۸
عرض عسلی ۳۳

40 عدد در انبار