4 تیکه شاه عباسی

تومان320.000

محل تولید:یزد

طول بقچه۱۰۰
عرض بقچه۱۰۰

طول نیم رانم ۸۰
عرض نیم رانر ۵۰

طول عسلی ۳۲

عرض نیم رانر۴۸

100 عدد در انبار