پارچ فیروزه کوبی

تومان390.000

قیمت پارچ 16 سانت : 390 هزار تومان

قیمت پارچ 22 سانت: 590 هزار تومان

10 عدد در انبار