سه تیکه شاه عباسی

تومان160.000

محل تولید:یزد

طول نیم رانر۸۰
عرض نیم رانر۵۰

طول عسلی ۳۰
عرض عسلی۴۸

360 عدد در انبار