سه تیکه خانه ترمه

تومان230.000

محل تولید: یزد

طول نیم رانر۸۰
عرض نیم رانر۵۰

طول عسلی۳۲
عرض عسلی۴۸

70 عدد در انبار