سرویس مهستان

تومان480.000

محل تولید:یزد

طول بقچه:۱۰۰
عرض بقچه:۱۰۰

طول ناهارخوری:۱۵۰
عرض ناهار خوری:۱۵۰

طول نیم رانر:۸۰
عرض نیم رانر:۵۰

طول عسلی:۳۰
عرض عسلی:۴۵

225 عدد در انبار