سرویس قواره بزرگ

تومان550.000

محل تولید:یزد

طول بقچه۱۲۰
عرض بقچه۱۰۰

طول ناهار خوری۱۷۰
عرض ناهار ۷۰

طول نیم رانر ۹۰
عرض نیم رانر۶۵

طول عسلی ۳۹
عرض عسلی ۴۹

180 در انبار