سرویس شیوا

تومان360.000

محل تولید:یزد

nطول بقچه۱۰۰
عرض بقچه۱۰۰

طول ناهارخوری۱۵۰
عرض ناهار خوری۵۰

طول نیم رانر۸۰
عرض نیم رانر۵۰

طول عسلی ۳۱
عرض عسلی ۴۴

125 عدد در انبار