سرویس خشتی

تومان750.000

محل تولید:یزد

طول بقچه:۱۰۰
عرض بقچه:۱۰۰

طول نهارخوری:۱۵۰
عرض ناهارخوری:50

طول نیم رانر:۸۰
عرض نیم رانر:۵۰

طول عسلی:۴۰
عرض عسلی:۲۵

280 عدد در انبار