سرویس افشاری

تومان540.000

محل تولید:یزد

طول بقچه۱۰۰
عرض بقچه۱۰۰

طول ناهار خوری ۱۵۰
عرض ناهار خوری۵۰

طول نیم رانر ۸۰
عرض نیم رانر ۵۰

طول عسلی ۳۰
عرض عسلی ۴۵

150 عدد در انبار