سرویس اسطوره

تومان750.000

محل تولید:یزد

طول بقچه۱۰۰
عرض بقچه۱۰۰

طول ناهار خوری ۱۵۰
عرض ناهار خوری۵۰

طول نیم رانر ۸۰
عرض نیم رانر ۵۰

طول عسلی ۳۰
عرض عسلی ۴۵

160 عدد در انبار