سجاده نماز

تومان210.000

محل تولید:یزد

طول سجاده۹۵
عرض سجاده ۶۰

طول جانماز۴۵
عرض جانماز ۴۵

طول جا مهری۱۳
عرض جامهری۳۰

260 عدد در انبار