ست گلدان و قندان

تومان2.120.000

یک جفت گلدان خمره ای 18 سانت

قندان سفینه سایز 4 ارتفاع 19 سانت

قیمت گلدان تکی: پانصد و ده هزار تومان

قیمت قندان سفینه: یک میلیون و صد هزار تومان

4 عدد در انبار