ست گلدان فانتزی و شکلات خوری

تومان2.000.000

قیمت گلدان تک 22 فانتزی: پانصد و پنجاه هزار تومان

قیمت شکلات خوری 24 سانت: نهصد هزار تومان

20 عدد در انبار