ست گلدان صراحی و قندان سفینه

تومان1.860.000

قیمت گلدان تکی 16 سانت صراحی: سیصد و هشتاد هزار تومان

قیمت جفت گلدان 16 سانت صراحی: هفتصدو شصت هزار تومان

قیمت قندان سفینه سایز 4 ارتفاع 19: یک میلیون و صد هزار تومان

10 عدد در انبار