ست گلدان خمره ای و شکلات خوری

تومان1.870.000

قیمت گلدان تک 18 سانت خمره ای: پانصد و ده هزار تومان

قیمت شکلات خوری 22 سانت: هشتصدو پنجاه هزار تومان

10 عدد در انبار