ست گلدان خمره ای و شکلات خوری

تومان6.050.000

قیمت گلدان 33 سانت تنه خمره ای: یک میلیون و نهصد و پنجاه هزار تومان

قیمت شکلات خوری 40 سانت: دو میلیون و صد و پنجاه هزار تومان

4 عدد در انبار