ست تنگ و شکلات خوری

تومان6.650.000

قیمت تنگ 40 سانت: دو میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان

قیمت شکلات خوری 40 سانت: دو میلیون و صد و پنجاه هزار تومان

4 عدد در انبار