تنگ و جام فیروزه کوبی سایز 3

تومان5.400.000

ارتفاع تنگ:  42 سانت

ارتفاع جام: 17سانت

2 در انبار