تنگ و جام فیروزه کوبی سایز 2

تومان4.400.000

ارتفاع تنگ: 38 سانت

ارتفاع جام: 14 سانت

2 عدد در انبار