تنگ و جام فیروزه کوبی سایز 1

تومان3.400.000

ارتفاع تنگ: 30 سانت

ارتفاع جام: 11 سانت

2 عدد در انبار