تابلو وان یکاد

تومان2.000.000

محل تولید اصفهان
قطر حدود 59 سانتی متر
سایز داخل 50 سانتی متر

1 عدد در انبار